Általános Szerződési Feltételek

Webáruház

Általános szerződési feltételek

 

– hatályos 2021. február 28. napjától –

 

 

 1. Az általános szerződési feltételek és a szerződés hatálya

 

1./ A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: szerződés/ÁSZF/Általános Szerződési Feltételek) a Bomboloni Kft. (adószám: 27094819-2-41; nyilvántartási szám: 01 09 349084; székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. fszt.6.; képviseli: Kaposvári Kata ) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett  weboldalon  (a továbbiakban: weboldal) elérhető online áruház (a továbbiakban: webáruház) szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Vásárló) és Szolgáltató közötti jogviszonyt, a felek jogait és kötelezettségeit foglalja egységes szerkezetbe.

 

2./ A jelen szerződés és az abban foglalt általános szerződési feltételek kiterjednek minden, Szolgáltató által a webáruházban értékesítésre nyújtott és Vásárló által megvásárolható, III. fejezetben megjelölt termékekre.

 

3./ A jelen szerződés 2021. február 28. napjától visszavonásig érvényes. A jelen szerződés a hatályos állapotot tartalmazza.

 

4./ Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására és kiegészítésére. A szerződés módosítását vagy kiegészítését követően annak tényéről Szolgáltató weboldalán elérhető formában tájékoztatja Vásárlóit azzal, hogy a módosítást megelőzően már megkötött szerződésekre a szerződéskötéskor hatályban lévő szerződés rendelkezései irányadók. A Szolgáltatóval a módosítást követően szerződött Vásárlókra, a módosított szerződési feltételek irányadók.

 

5./ Szerződő felek egymás között az e-mail kommunikációt írásbelinek tekintik, amely során jogosultak a jelen szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges információkat egyeztetni.

 

6./ A webáruház által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, így a termékek bármelyikének megvásárlásával a Vásárló magára nézve kötelezőként ismeri el a jelen szerződésnek a rendelés leadásakor hatályos állapotát. Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a jelen szerződést és annak minden feltételét alaposan tanulmányozzák, olvassák el, mielőtt a megrendelés mellett döntenek és kizárólag az azzal való teljes körű egyetértésük esetén rendeljék meg a kiválasztott terméke(ke)t. A megrendelés véglegesítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a jelen szerződés feltételeit elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismerje el.

 

7./ Jelen szerződés valamennyi Vásárló felé történő online értékesítésre érvényes.

 

8./ A webshopon keresztül 14. életévét betöltött, azonban 18. életévét még be nem töltött korlátozottan cselekvőképes személy kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával vásárolhat. 14. életévét be nem töltött személy a webshopon keresztül nem vásárolhat, nevében a szülői felügyeletet gyakorló személy jogosult eljárni a vásárlás során.

 

9./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló megrendelését törölje, ha a szolgáltatás csalárd, spekulatív vagy rosszhiszemű igénybevételét észleli a Vásárló részéről.

 

10./ A Vásárló fogyasztónak minősül, amennyiben a megrendelt termék(ek) nem kereskedelmi célokat szolgálnak vagy nem a saját magukat foglalkoztatók szakmai tevékenységét szolgálják. Ezzel szemben nem fogyasztónak, hanem vállalkozónak minősül minden olyan, jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez.

 

11./ Szolgáltató saját vállalkozása és szolgáltatásainak biztonsága érdekében nem engedélyez olyan vásárlást, ahol egy rendelés értéke és a tételek száma a szokásos fogyasztói mennyiséget meghaladja. A szokásos fogyasztói mennyiség meghatározása az általános gyakorlaton alapszik, azonban Szolgáltató esetről esetre szabadon jogosult meghatározni, hogy az adott rendelés mennyiségi korlátozását milyen értékben és mértékben határozza meg.

 

12./ A jelen szerződés és annak teljes szövegezése kizárólag magyar nyelven került kiadásra és az kizárólag magyar nyelven értelmezendő.

 

13./ Szolgáltató vonatkozásában magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

 

 1. A szerződés megkötése és az általános szerződési feltételek elfogadása. A Szolgáltató adatai.

 

1./ A jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a jelen fejezetben foglaltak szerint:

 

2./ Vásárló szerződéskötési szándékát a Szolgáltató online felületén, azaz a www.szabiapek.hu elnevezésű weboldalán üzemeltetett webáruházban közzétett, a III. fejezetben feltüntetett termékek közül az Vásárló által választott adott termék(ek) kosárba helyezésével jelezheti.

 

3./ A jelen szerződés elfogadása: Vásárlónak webáruházban a kosár tartalmának véglegesítésekor, a rendelés leadásával egyidejűleg, a fizetési folyamat megkezdése előtt van lehetősége megismerni, értelmezni és magára nézve kötelezőnek elismerni az ott közzétett jelen szerződést, amelyet a webáruház felületén az „Általános Szerződési Feltételek” beágyazott linkre kattintva érhet el. Vásárló a jelen szerződés tartalmával egyező akaratnyilatkozatát és egyetértését, valamint a jelen tartalomnak megfelelő szerződéskötési szándékát a beágyazott link mellett található üres négyzet kipipálásával és a rendelés leadásával jelezheti Szolgáltató részére.  Azzal, hogy Vásárló elfogadja az „Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű, beágyazott linken közzétett jelen szerződést, valamint Szolgáltató „Adatkezelési Tájékoztatóját” ugyanezen a módon, majd a rendelését leadja és a kosár tartalmának bruttó végösszegét valamint a szállítási költséget (a továbbiakban: a számla végösszege) megfizeti Szolgáltató részére,  Vásárló a szolgáltatás jelen szerződésben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tartalmának megfelelő feltételekkel való igénybevétele mellett dönt.

 

4./ A jelen szerződés megkötésének napja az a nap, amellyel a számla végösszege Szolgáltató által megjelölt bankszámlájára egyösszegű teljesítéssel hiánytalanul beérkezik.

 

5./ A Szolgáltató adatai:

 

Név: Bomboloni Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és postai cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. fszt.6

Telephely: 2000 Szentendre, Bükkös part 80. A épület

Nyilvántartási szám: 01 09 349084

Adószám: 27094819-2-41

E-mail cím: kovaszcimbik@gmail.com

Képviseli: Kaposvári Kata

 

 • A termékek kategóriái és a termékek díja

 

1./ Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással. Vásárló az aktuálisan elérhető terméklistát és kínálatot, az egyes termékek leírását a kívánt termék típusra kattintva ismerheti meg. Vásárló a Szolgáltató által értékesített egyes termékek elérhető – irányadó esetben – méretezését, anyagát vagy bármely más további tulajdonságait a webáruházban a kívánt termékre kattintva ismerhet meg, valamint bővebb információkat a termékekről e-mail útján kérhet Szolgáltatótól a II. fejezet 5./ pontjában feltüntetett e-mail címére küldött megkeresésében.

 

2./ A jelen III. fejezetben foglalt egyes termékek kínálatának, típusának, tartalmának és árának vonatkozásában a Szolgáltató webáruházában feltüntetett mindenkori tartalom és árazás irányadó. A Vásárló által választott és megfizetett termék tartalmának és árának érvényesen az a tartalom és ár tekintendő, amely a termék megrendelésekor Szolgáltató webáruházában szerepelt. Az árak termékenként kerülnek feltüntetésre és tartalmazzák a termék ellenértékét, ezen belül az általános forgalmi adót. A rendelés leadásakor a rendszer tájékoztatja a Vásárlót a szállítási költségekről. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül hajtson végre általa szükségesnek ítélt módosításokat a termékek listáját és árát illetően, így korlátlan rendszerességgel jogosult frissíteni a termékek listáját és árát a webáruházban.

 

 

 1. A rendelés menete és a szerződés teljesítése

 

1./ A Vásárló a https://www.szabiapek.hu weboldal webáruházának webshop menüpontjában található, III. fejezetben foglalt termékek közül kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméket vagy termékeket. A rendelési folyamat során a termékekkel és árakkal kapcsolatos információk megerősítéshez kötöttek és nem kötelező érvényűek.

 

2./ Termék kiválasztása: A kiválasztott termékre kattintva Vásárló kiválaszthatja az általa rendelni kívánt termék darabszámát.

 

3./ Kosárba helyezés: Vásárló a „KOSÁRBA” menüpontra kattintva választja ki az általa megvásárolni kívánt termékeket. Vásárló kizárólagos felelőssége, hogy a kiválasztást követően a kosár tartalmában az általa megvásárolni kívánt minden terméktípust, a darabszámot és egyedileg feltüntetett esetben az egyéb jellemzőket – ide értve a termékek árazását is – ellenőrizze a rendelés véglegesítése előtt, hogy azok minden, az általa megvásárolni kívánt feltételnek megfeleljenek. Mindemellett a rendelés leadása előtt a Vásárló tájékoztatást kap a rendelésről egyértelmű, érthető és áttekinthető módon az alábbi információkkal:

 1. a) a kosárban található termékek és azok legfontosabb jellemzői
 2. b) a termék teljes ára,
 3. c) a felmerülő kézbesítési és szállítási költségek.
 4. d) Emellett a kiszállításhoz és a fizetéshez szükséges adatokat a Vásárló megtekintheti és a rendelési folyamat lezárásáig bármikor módosíthatja. A rendelési folyamat lezárásáig a Vásárló módosíthatja a kosár tartalmát, a szállítási címet és a fizetési módot.

 

4./ Szállítási mód kiválasztása: Vásárló az összes általa választott, igényeinek megfelelő termék kosárba helyezése, valamint az esetlegesen igénybe venni kívánt kuponkód érvényesítése után választja ki a számára megfelelő szállítási módot, az alábbiak szerint:

 

Vásárló házhozszállítást választhat, amely kiszállítást Szolgáltató mindenkori csomagküldési szolgáltatások kezelésére szerződött partnere lát el, a webáruház felületén mindenkor feltüntetett díjazás ellenében, amely díjat Vásárló a termékek megvásárlásával egyidejűleg Szolgáltató részére fizet meg.

 

5./ A Vásárló által választott szállítási módnak megfelelően, a termékek kiszállítása és elektronikus számla kiállítása érdekében Vásárló köteles megadni a valóságnak megfelelő szállítási és számlázási adatit, elérhetőségét így: kereszt-és vezetéknevét, cég esetén cég nevét, címét vagy cég esetén székhelyét, telefonszámát, e-mail címét és a Vásárló által opcionálisan szükségesnek tartott, megjegyzés rovatban foglalt egyéb adatokat és információkat. Csomagautomatában történő átvétel esetén a Vásárlónak meg kell jelölnie a választott átvételi pontot. A hibásan közölt, valótlan vagy megtévesztő szállítási adatok és elérhetőségek megadása kizárólag Vásárló felelőssége, Vásárló így kizárólagos felelősséggel tartozik a webáruházban általa megadott adatok pontosságáért, teljességéért és helyességéért. A jelen pontban foglaltaknak meg nem felelő hibás, pontatlan, valótlan szállítási adatokból és elérhetőségből, – ide értve különösen de nem kizárólagosan a Vásárló által hibásan, pontatlanul vagy hamisan megadott e-mail címet – eredő jogkövetkezményekért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, kártérítési vagy kártalanítási kötelezettsége nem áll fenn.

 

6./ Fizetési mód kiválasztása és a választott termék(ek) megfizetése: Vásárló a „FIZETÉS” menüpontra kattintva véglegesítheti a vásárlási folyamatot a fizetési adatok megadásával. Fizetési lehetőségei az alábbiak:

 

 1. a) Amennyiben az Szolgáltató felületén elérhető opcióként a vásárláskor, úgy Vásárló egyrészről utánvétes fizetési lehetőséget választhat, amely során a megrendelt termék(ek) átvételére azt követően jogosult, ha a kiszállítás során a kézbesítéskor a termékek és azok szállítási költségét, így a számla teljes végösszegét kiegyenlítette;

 

 1. b) Vásárló a webáruházban Szolgáltató más, mindenkori fizetési szolgáltatások kezelésére szerződött parterén keresztül bankkártyás fizetéssel kiegyenlítheti a számla teljes végösszegét.

 

7./ Vásárlónak a kovaszcimbik@gmail.com címre, mint vevőszolgálati címre küldött e-mailben haladéktalanul értesítenie kell Szolgáltatót, ha a vásárlás során használt kártyájukat jogosulatlanul megterhelték vagy visszaélésszerűen használták annak érdekében, hogy Szolgáltató megtehesse a szükséges intézkedéseket. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vásárlót, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók is foganatosíthatnak olyan csalást megelőző intézkedéseket, amelyek korlátoznak bizonyos típusú jogügyleteket vagy műveleteket, amelyek alkalmazásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal, az abból eredő korlátozásokért vagy kellemetlenségekért felelősséggel nem tartozik.

 

8./ Vételi ajánlat: A rendelés leadásával – azzal egyidejűleg a számla végösszegének megfizetésével vagy utánvétes fizetés esetén a rendelés leadásával – a Vásárló kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújt be a kosárban található termékek megvásárlására. Ezen vételi ajánlat csak akkor nyújtható be és továbbítható Szolgáltató felé, ha Vásárló elfogadta a webáruház rendelési folyamata során linkkel elérhetővé tett jelen „Általános Szerződési Feltételeket”, valamint az „Adatkezelési Tájékoztatót”. Amennyiben Vásárló nem ért egyet a jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a külön linken közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmával, úgy jelentkezését nem tudja leadni Szolgáltató rendszerébe – ekképpen az „Általános Szerződési Feltételek”, illetve az „Adatkezelési Tájékoztató” elfogadása nélkül a rendelés leadására irányító menüpont nem kattintható. Amennyiben Vásárlónak észrevételei, kérdései, illetve módosítási igénye merül fel a jelen szerződés feltételei, illetve Szolgáltató adatkezelési tevékenysége vonatkozásában, úgy azt Szolgáltatónak a jelen szerződésben megjelölt e-mail címére küldött elektronikus levelében jelezheti. Amennyiben feleknek sikerül a jelen szerződést, illetve az Adatkezelési Tájékoztatót kölcsönös akaratnyilatkozatuknak megfelelően egyeztetni, úgy kölcsönös akaratnyilatkozatuk esetén a jelen szerződés, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató szerinti, vagy egyedi feltételekkel, módosított tartalommal köthetik azt meg. Vásárló egyoldalú akarata esetén, amennyiben Szolgáltató számára az Vásárló által meghatározott módosítási igények nem elfogadhatók, úgy a felek között szerződés nem jöhet létre és Vásárló a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

 

9./ A rendelés visszaigazolása: A rendelés leadását követően a vásárlást visszaigazoló e-mail üzenet Szolgáltató  kovaszcimbik@gmail.com e-mail címéről érkezik be a Vásárlónak a webáruház felületén megadott e-mail fiókjába, amely a rendelés beérkezésének automatikus visszaigazolását tartalmazza. Az automatikus visszaigazolás rögzíti, hogy Szolgáltatóhoz beérkezett a Vásárló megrendelése, azonban ez nem minősül a rendelés elfogadásának. A Vásárlóra nézve kötelező érvényű vételi ajánlatot a Szolgáltató akkor fogadja el magára nézve kötelező érvényűnek, ha és amikor Szolgáltató visszaigazolja egy újabb e-mailben a termékek kiszállítását. A kiszállítás visszaigazolásáig Szolgáltatónak jogában áll elállni a vásárlásra ajánlott áruk értékesítésétől.

 

10./ Elektronikus számla kiállítása: Szolgáltató a Vásárló által a rendelési felületen feltüntetett számlázási névre és címre állítja ki a számlát. Vásárló, mint a szolgáltatást megrendelő személy személyazonosságán nem változtathat. A számlát Szolgáltató a rendelés során megadott e-mail címre, elektronikus úton küld meg Vásárló részére. Vásárló a jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató részére elektronikus számlát állítson ki.

 

11./ Kézbesítés, kiszállítás: Vásárló a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a rendelés leadása, valamint a kézbesítés, kiszállítás időpontja között eltelt idő függ a megrendelt termékek elérhetőségétől, valamint a csomagküldő szolgáltató leterheltségétől, azonban Szolgáltató kifejezett kötelezettségvállalás nélkül törekszik arra, hogy a rendelés leadása és a kézbesítés, kiszállítás időpontja ne haladja meg belföldi kiszállítás esetén a 30 munkanapot, nemzetközi kiszállítás esetén a 60 munkanapot. Vásárló emellett a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy kézbesítési, kiszállítási címként kizárólag tényleges lakcímét vagy tényleges tartózkodási helyét vagy más olyan címet jogosult megadni, ahol részéről a kézbesítés fogadása és átvétele akadálymentesen biztosított.

 

12./ Probléma a kézbesítés során: Ha a kézbesítés vagy kiszállítás azért hiúsul meg, mert az érintett személy nincs a helyszínen, a csomagküldő szolgáltató értesíti a Vásárlót a megadott elérhetőségének valamelyikén és megpróbálja felvenni a kapcsolatot a kézbesítés címzettjével. Két meghiúsult kísérletet követően a Vásárlónak kapcsolatba kell lépni a csomagküldő szolgáltatóval a kézbesítés egyeztetése érdekében.

 

 

 1. A termékek visszaküldése, elállási/felmondási jog gyakorlása

 

1./ A Vásárló által rendelt termékek visszaküldésére és a rendeléstől való elállásra különböző eljárások alkalmazandók, a jelen fejezetben foglaltak szerint.

 

2./ Visszaküldés kizárása: Szolgáltató által forgalmazott bármely olyan hibátlan terméket, amely felbontással eredeti, bontatlan állapotát és minőségét elveszíti, felbontás után visszaküldeni és a szerződéstől elállni nem lehet.

 

3./ Nem lehetséges továbbá az elállási jog gyakorlása olyan termékek esetén, amelyek hiányosak, amelyek csomagolása, címkéje hiányzik, amelyek sérültek, megrongálódtak, szennyezettek vagy bármely más olyan állapotban vannak, amely alapján ésszerűen feltételezhető, hogy a terméket használták. Amennyiben Vásárló ilyen terméket küld vissza Szolgáltató részére, Szolgáltató azokat Vásárló költségén jogosult és köteles Vásárló részére visszaküldeni.

 

4./ A visszaküldésre kerülő terméket minden esetben Vásárló köteles megfelelően becsomagolni és Vásárló köteles állni a visszaküldéssel felmerülő szállítási és postaköltséget.

 

5./ A termék visszaküldhető, ha az gyártási hibás, vagy ha nem a Vásárló által rendelt termék került kiszállításra.

 

6./ Elállási/felmondási jog gyakorlása:

 

6.1./ Vásárló – a 3./ – 5./ pontban foglaltak alkalmazása mellett – 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

6.2./ Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

6.3./ Ha Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi e-mail címre: kovaszcimbik@gmail.com Ebből a célból felhasználhatja a jelen szerződésben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

6.4./ Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

6.5./ Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja Szolgáltató, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló hiteles módon nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

6.6./ Vásárló köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségét Vásárló viseli. A terméket visszaküldeni és így a szerződéstől elállni kizárólag akkor lehet, ha Vásárló a termék kiszállításkori állapotán nem változtatott, így a terméket nem bontotta fel, címkéjét nem szedte le, a terméket nem hordták, nem használták stb. ld. V. fejezet 2. és 3. pontja). Amennyiben Vásárló a terméket visszaküldi és az nem felel meg az elállás feltételeinek, úgy Szolgáltató a V. fejezet 3. pontjában foglaltaknak megfelelően jár el.

 

 

 1. Kellékszavatosság – Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

 

1./ A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

 1. a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 2. b) Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 3. c) Választott kellékszavatossági jogáról Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

2./ Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Szolgáltatóval. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Vásárló figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló már nem érvényesítheti.

 

3./ Vásárló Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

4./ A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 • Termékszavatosság – Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

 

1./ Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

2./ A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

3./ Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

4./ Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

 

5./ A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

6./ A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

7./ Szolgáltató felhívja Vásárló figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8./ Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, hogy a webáruházban feltüntetett termékeknek nem gyártója, azoknak kizárólag forgalmazója, illetve viszonteladója.

 

 

 • Elállási/felmondási nyilatkozatminta

 

„A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelő elállási/felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: *

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt”

 

 

 1. A felek közötti kommunikáció. A szerződés megszűnése

 

1./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely termék megrendelését indokolással vagy indokolás nélkül a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően visszautasítsa. Ez esetben a rendelés megfizetése még nem történt meg, így pénzvisszafizetési kötelezettség terhe nélkül jogosult Szolgáltató a jelen szerződéstől elállni.

 

2./ A jelen szerződés az abban rögzítettek kölcsönös teljesítésével megszűnik.

 

3./ Szerződő felek kölcsönösen írásbelinek és elfogadottnak tekintik, ha a szerződéstől való elállásra, annak módosítására, megszüntetésére vagy az azonnali hatályú felmondásra irányuló jognyilatkozatuk a másik fél részére a felek által jelen szerződésben kölcsönösen, írásbeli kommunikációs formaként elfogadott e-mail útján kerül megküldésre. Szolgáltató e-mail címének a jelen szerződésben rögzített e-mail cím minősül, míg Vásárló részéről az Vásárló által a szolgáltatás során kommunikációs formaként használt bármely e-mail címe elfogadottnak minősül.

 

4./ A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

 

 

 1. Titoktartási kötelezettség

 

1./ Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

 

 

 1. Adatvédelem, adatkezelési nyilatkozat

 

1./ Vásárló a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei részére is hozzáférhetővé tegye. Vásárló a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatai tárolásának időtartama a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.

 

2./ Szolgáltató bármely, Vásárlótól kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Vásárló kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

 

3./ Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelét, hogy szolgáltatási tevékenysége során Szolgáltató adatkezelőnek minősül, mely során Vásárló hozzájárulásával kezelheti a szolgáltatást igénybe vevő érintett személy (Vásárló) személyes adatait Szolgáltató webáruházban közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően.

 

4./ A Vásárló, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult tájékoztatást kapni, betekinteni, másolatot kapni az őt érintő személyes adatokról. Az érintett személy jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; tiltakozhat az ilyen személyes és különleges adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Jogosult a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Jogosult továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; weboldal: http://naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400.

 

5./ Szolgáltató teljes körű adatkezelési tevékenységét, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

 

 

 • Záró rendelkezések

 

1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, valamint a távollevők között kötött szerződések vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseire.

 

2./ A jelen szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.

 

3./ Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.

 

4./ Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezése esetén az eljárásra Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Vásárló erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt említett békéltető testület helyett – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31).

 

5./ A Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; telefonszám: (1) 450-2598; e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu. Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja bármely kormányablakban és kerületi hivatalban személyesen,  postai úton vagy e-mailben.

 

6./ Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag kötik meg.